No ender kjøkkensaka på statsforvaltaren sitt bord