Leigde inn falsk «torpedo» for å true eks-kona, svigerfamilien og naboar