Har fått positive signal om at stein fra tunnelen vil gå til Kinn