Fikk innsparing i budsjettet på grunn av vikarmangel

foto