Har ikkje landa på plassering av kontor under anleggsperioden: – Det avheng av entreprenøren sine planar

foto