Spesialtransporten hadde gjort spesielt mange feil