Kanne med saltsyre veltet – én person pustet inn syre