Ønsker å høre hva innbyggerne mener om kommunens fremtidsplaner