Skal gjøre skoleveien tryggere: Får penger til fortau, veilys og sykkelskur