Anmelder hærverk: Risset inn penis på 6000 år gamle helleristninger

foto