– Vi er glade for at vi kan få eit større tempo i vaksineringa

foto