Reiselivsnæringa får 250 millioner til å omstille seg og gjenåpne etter korona

foto
En ny ordning med 250 millioner kroner i potten skal hjelpe reiselivsnæringen med omstilling og gjenåpning. Foto: Kjell Aga Ulvestad