Trur båtruta kan påverke avgjerda med å få sett i gang arbeidet med skipstunnelen

foto