Trur båtruta kan påverke avgjerda med å få sett i gang arbeidet med skipstunnelen

foto
Stad-ordførar Alfred Bjørlo og Olav Hjelle i Stad vekst jublar over tilbodet som dei seier vil ha mykje å bety for både næringsliv og turisme. Foto: Fjordenes Tidende