Inviterer til konferanse om ringverknadene av skipstunnelen