Dagens ansikt:

– Dei frøa vi sår i borna som små, haustar samfunnet av når dei veks til

pluss

Namn: Thomas Poul Reines Hals