Ble overrasket med gavesjekk på 200.000 kroner

Under en studietur arrangert av Fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Telemark om fysisk aktivitet, ble Skavøypoll Idrettslag overrasket med en gavesjekk på 200.000 kroner fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
pluss

Pengene skal gå til turveiprosjekt i Deknepollen, som nettopp var området deltakerene på studietur var på befaring til, da de plutselig ble overrasket av Sparebanken Sogn og Fjordane.