Hadde Håkon hatt meir makt hadde Skram skole allereie vore bygd