Saman med marknadsføringsklassa si arrangerer dei ungdomskonferansen Framflyt på Måløy vidaregåande skule 24. januar.

Martine og Elijah snakkar i Tidenedes pod litt om det å grue seg til noko, kva dei sjølve drøymde om å bli som barn og kva tankar dei har om framtida no.

Har du gått glipp av ein av episodane i Tidendes pod? Her er dei: