Erlend har ein «guilty pleasure» heime. Den har han ikkje fortalt folk på jobben om

foto