Iver (19) flytta for å studere jus, men veit framleis ikkje kva han vil bli