Sjå lista over kven som er kvalifisert til finalen i Retura-cup

Det har vore arrangert 14 stemner i Nordfjord der 11 stemner er teljande for kvar skyttar. Utanom nybyrjarar har 195 klasseskyttarar vore innom stemna, og 64 skyttarar er invitert til finalane.

Snart finale: Dette var nokre av skyttarane som deltok på Returacup i Nordfjordhallen frå 6. til 8. februar.  Foto: Privat

Sport

Finalane vert arrangert av Hornindal og Markane. Klassane 1–5 og V55 skyt tysdag 25. februar, rekrutteringsklassane og veteran 65 og 73 skyt torsdag 27. februar.