Investerer millioner for å utvikle anlegget

– Nå skal vi få på plass de fasilitetene som har ligget i planene i mange år

Nye planer for Skavøypoll stadion er gode nyheter for både lokalfotballen og publikum. I første omgang skal det settes opp tak over tribunen og det som blir starten på et nytt klubblokale.

Jubelen i taket: Skavøypoll Idrettslag er i full gang med å realisere planene om å bygge tak over tribunen og klubblokale på Skavøypoll stadion. Her er Ørjan Solvang (foran), som er leder i prosjektgruppen og daglig leder i Toyota Nordfjord og Førde, på befaring sammen med hovedentreprenør Heming Drage fra Dragebygg og Ståle Sandal fra sponsor Ulvesund Elektro, som er blant dem som har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats på Skavøypoll stadion opp gjennom årene.  Foto: Privat

Sport

– Dette gjør vi for å fullføre tanken om et komplett stadion. Vi skal få på plass de fasilitetene som har ligget i planene i mange år, sier Ørjan Solvang.

Han er prosjektleder i arbeidsgruppen som nå jobber med å få byggverket på plass

– Vi skal ha tak over tribune og sitteplasser, og i tillegg blir det et lokale i bakkant av tribunen. Det er ikke helt bestemt hva dette skal romme, men det er eksempelvis behov for en ny kiosk, speakerbu og et samlingssted, forklarer Solvang.

Tegning: Her ser en et tidlig utkast til hvordan tribunen på Skavøypoll stadion blir seende ut når prosjektet er ferdigstilt.   Foto: Kjetil Tennebø

– Helt gull

Han peker på at videreutviklingen av anlegget kommer som en naturlig resultat av at Måløy Fotballklubb ble etablert 1. januar 2020, som en overbyggingsklubb for barnefotballklubbene Skavøypoll Fotball og Tornado FK.

– Skavøypoll Idrettslag er enige med Måløy FK om en langsiktig avtale om å bruke Skavøypoll stadion til både senior- og barnefotball. Det er kjekt for alle som driver med fotball her i området, og det er denne satsingen som gjør det mulig å realisere dette prosjektet på Skavøypoll stadion, sier Solvang og fortsetter:

– Vi ser fram til det nye som skjer i lokalfotballen, og vi ønsker å legge best mulig til rette for videre utvikling. Jeg tror at dette vil gjøre oss mer slagkraftige både på anleggssiden og også på det sportslige. Det blir helt gull å få enda bedre fasiliteter, og jeg ser for meg at dette vil dra flere folk til stadion.


Har funnet nøkkelen til en god avtale

Måløy Fotballklubb har inngått en treårig avtale med Kinn kommune om å leie fotballdelen av Nordfjordhallen. Det er begge parter godt fornøyd med.


Leietakeren deler på sin side entusiasmen til prosjektlederen for planene for «nye» Skavøypoll stadion.

– Denne oppgraderingen vil gjøre anlegget enda flottere, og vi gleder oss virkelig til at vi kan ønske publikum velkommen til å se kamp under tak, sier daglig leder Jo Carlson i Måløy FK.

Vil være i mål før sommeren

Det er Skavøypoll Idrettslag som står som eier av anlegget og som også er utbygger.

– Vi er nå i prosjekteringsfasen, og så langt har vi fått veldig god respons. Vi har møtt stor velvilje fra Kinn kommune. I tillegg har vi fått innvilget finansiering i banken, og vi har fått inn søknader om tippemidler og offentlig støtte. Det er snakk om å begynne å bygge i løpet av våren, og at vi er i mål før sommeren om alt går etter planen, forteller Ørjan Solvang.


Har også gjort andre trenerkupp

Erik blir fotballklubbens A-lagstrener i tre nye år

Erik Sandal forlenger nå kontrakten med Måløy Fotballklubb og blir klubbens A-lagtrener også de tre neste årene.


Han sier følgende om prislappen for prosjektet:

– I første byggetrinn vil det nok bli investert et sted mellom fire og fem millioner kroner, og idrettslaget bruker av egenkapitalen og går inn med et vesentlig bidrag. I tillegg er Toyota Nordfjord og Førde samt Ulvesund Elektro inne som sponsorer for å dra dette i gang og fullføre prosjektet. Og så håper vi at det kommer enda flere bidragsytere etter hvert, sier prosjektlederen


Fotballklubbene jubler for kjærkomment bidrag

Måløy Fotballklubb, Tornado Fotballklubb og Skavøypoll Fotball kan alle glede seg over støtte fra Sparebanken Vest sitt koronafond.


Solvang er for øvrig en av eierne og daglig leder i Toyota Nordfjord og Førde, og er sammen med blant andre Geir Saltkjel og Ulvesund Elektro en del av en lang tradisjon med å bidra til prosjekter i lokalmiljøet.

– Jeg og Geir har begge fedre som var med fra starten på denne jobben med stadion for mange år siden. Det har vi lyst til å være med og fullføre. Vi ser på det som et samfunnsoppdrag å bidra til fellesskapet og å gi tilbake til området og til kundene våre, avslutter Ørjan Solvang.