Idrettslaget merkar veksten i bygda – stor pågang til fleire nye tilbod

foto