Miniputtane har vore i aksjon: Slik kjenner ein seg når ein nettopp har scora