Innsatsen var ikkje noko å klage på, men det heldt ikkje til siger