– Når eg står på startstreken vil eg køyre så fort som mogleg