Sjå resultata frå landsdelskretsstemna i bane og felt

foto