Lokale idrettstalent har fått moglegheita til å søke utviklingsstipend

foto