De lokale lagene gjennomførte sitt kvalifiseringsspill i Stryn og totalt åtte lokale lag, fem fra Eid og tre fra Skavøypoll, kvalifiserte seg til sluttspillet.

KM-sluttspillet i futsal gjennomføres 4.-5. mars i Trivselshagen på Sandane og disse lagene er kvalifisert:

Gutter 13 år: Skavøypoll, Stryn, Breimsbygda, Høyang, Dale, Førde, Vik , Syril, Sogndal og Jotun.

Jenter 13 år: Eid, Stryn, Breimsbygda, Dale, Førde, Florø, Syril, Lærdal, Kaupanger og Hafslo.

Gutter 14 år: Skavøypoll, Sandane, Stryn, Gaular, Tambarskjelvar, Florø, Vik, Sogndal og Jotun.

Jenter 14 år: Eid, Hornindal, Sandane, Stryn, Tambarskjelvar, Førde1, Eikefjord, Førde2, Årdalstangen, Hafslo, Kaupanger og Vik.

Gutter 15 år: Skavøypoll, Stryn, Sandane, Førde1, Hyllestad, Førde2, Vik, Sogndal, Lærdal og Jotun.

Jenter 15 år: Eid, Sandane, Hyllestad/Lavik, Atløy, Førde, Gaular, Jotun, Sogndal, Vik og Hafslo/Bjørn.

Gutter 16 år: Eid, Sandane, Stryn, Florø, Jølster, Førde, Syril, Vik, Jotun og Sogndal.

Jenter 16 år: Eid, Stryn, Dale, Askvoll/Holmedal, Førde, Jotun, Kaupanger og Syril.