Nysigneringa har tru på at han kan skilje seg ut trass høgare nivå