Trur klubbane vil bli positive til den nye regelen over tid