Er en målgarantist hver gang han er i Seljes startoppstilling

foto