Vilde siktar seg inn på ein historisk sesong og går for «the double»