Seks- og sjuåringane spelte fotball og koste seg på innandørs miniputt-turnering