Fjelløpet delast opp i kohortar: Maks 800 kan delta

foto