Har tatt eit stort steg vidare på vegen mot svømmeanlegg og fleirbrukshall – har signert avtale

foto