Vil bygge overbygd tribune og nytt anlegg med fleire funksjonar