Følgde kvarandre tett i kampen om viktige poeng

foto