Selje Næringsforening meiner hovudbygget på Selje Hotel ser ut til å vere så lite skadd at det mest truleg kan nyttast etter rehabilitering. Foto: Gunnar Silden

Selje Næringsforening meiner hovudbygget på Selje Hotel ser ut til å vere så lite skadd at det mest truleg kan nyttast etter rehabilitering. Foto: Gunnar Silden

Dette er vekas mest leste saker

Mange interesserar seg for kva som skal skje med Selje Hotel i framtida.

Det var mange som ville lese saka om at Selje Næringsforening meiner at ein ikkje treng å rive heile hotellet etter brannen.

I brevet frå næringsforeininga til Selje kommune skriv dei blant anna at hovudbygget ser ut til å vere så lite skadd at det mest truleg kan nyttast etter rehabilitering.

Brevet kjem som ein reaksjon på at kommunen ber om at hotellet rivast innan 1. mai . Saka om kommunen sitt vedtak vart også godt lest denne veka.

Måndag denne veka stod Isabelle Aarvik på scena i Samfunnshallen og fortalte historia si framfor 500 frammøtte. Saka om arrangementet var det mange som ville lese.

Du kan lese meir om arrangementet her , og her kan du lese Isabelle si historie.

Saka om at ukjende personar oppsøkte ein privat bustad er også godt lest denne veka.

Politiet i Selje ber no om tips etter at to ukjende personar oppsøkte ein privat bustad og ønskte å få overnatte.

Meir å lese på Fjordenes Tidende:
 
Leses nå