Vil ikkje ha Via Ferrata i nasjonalt kulturminne

Kan bli sjåande sånn ut: Slik er Via Ferrata-løypa teikna inn i kombinasjon med eksisterande og ny tilkomststi. Foto: Visit FjordKysten 

Nye artikler

Leiar i Sogn og Fjordane turlag Marino Ask meiner både verdimessig og tryggleiksmessig at det ikkje er gunstig å etablere ei Via Ferrata-løype i Hornelen.