mandag 14.01 2019

Førar hadde sikra lasta for dårleg

Håpar snøfall reddar sesongen

Lite snø og kulde gir utfordringar for Harpefossen skianlegg, som ikkje får opna skitrekka for fullt. Håpet er at vêret snur slik at ein kan redde påska.

Jobbar på spreng for å hente inn dei siste bassengmillionane

Sverre Søraa og prosjektgruppa for å etablere basseng på sentrumsfyllinga i Måløy jobbar på spreng for å sikre finansieringa på totalt 45 millionar kroner til det planlagde Nordfjordbadet.

Vart forhindra av vêret

MS Spitsbergen har blitt liggande i Måløy måndag føremiddag grunna vêret.

Fører 18 vitne i saka mot terrortiltalt

Påtalemakta vil føre 18 vitne frå inn- og utland for å felle ei terrortiltalt kvinne busett i Nordfjord

Stad Venstre har lista klar

Stad Venstre har på nominasjonsmøte 13. januar 2019 vald listekandidatar til det fyrste kommunevalet i Stad kommune. Lista blir toppa av Alfred Bjørlo, sitjande ordførar i Eid, og Helle Frogner frå Ervika i Selje.

søndag 13.01 2019

Fråsegn:

– Ja-kommunen Kinn, eit nasjonalt utstillingsvindu for framtidsretta næringspolitikk

Blir leiar for nystifta Vestland Unge Venstre

Ole Martini (19) frå Eid blir den første leiaren i Vestland Unge Venstre, som allereie har vedteke fråsegner for å fjerne sukkeravgift og greie ut karbonskatt til fordeling (KAF).

Har du jobb til fiskeriministeren?

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil ut og jobbe i sjømatbedrifter i hele landet. Nå oppfordrer han bedrifter i Sogn og Fjordane til å invitere.

lørdag 12.01 2019

Rekordverdier for norske fiskerier i fjor

Landinger av fisk fra norske fartøy passerte for første gang i 2018 20 milliarder kroner. Med total verdi på litt over 20 milliarder innebærer dette en økning på rundt 1,4 milliarder kroner fra 2017.

fredag 11.01 2019

Inviterer til konferanse om ringverknadene av skipstunnelen

Måndag og tysdag 11. og 12. februar blir det konferanse om Stad skipstunnel - ringverknadar lokalt og regionalt.

Kinn Ap har lista klar

Nummer åtte i landet på utlån

Blir råka av elavgift

Adm. dir. Jørn Skaane i Lefdal Mine Datacenter meiner elavgifta myndigheitene vil innføre på utvinning av kryptovaluta, treffer feil. Og i praksis råkar ein heil teknologi og ikkje berre eit produkt.

Reduserer halleiga

Politikarane i Eid går inn for at ein skal starte ei prøveordning med redusert halleige.

Desse skal føre samanslåinga i mål

Stad kommune har tilsett fire kommunalsjefar, tre stabsleiarar og sju einingsleiarar. Dei to førstnemnde leiargruppene er no ein del av styringsgruppa for den nye kommunen.

Bekymra for at fleire hjort skal fellast

Det skal fellast meir hjort i Bremanger. – Hovudlaust, meiner Magne Kjerpeset (Sp), som seier fleire jegerar reagerer.

Blir eige sokn i ny kommune

Totland blir eit eige sokn i Stad kommune når Eid og Selje slår seg saman.