mandag 25.05 2020

Sigrid syng sommaren inn med blømande folkpop

Den folkekjære artisten Sigrid Moldestad har sidan debuten i 2007 heile fem soloalbum bak seg, samt en lang rekkje prisar og utmerkingar.

Statens vegvesen har leid inn konsulentfirma

Skal undersøke tilstanden til bruene i ytre

Tilstanden til Hamrøybrua og Oldersundbrua i ytre Bremanger blir i disse dager nøye undersøkt av et konsulentfirma innleid av Statens vegvesen.

Nyonga tar med seg tung internasjonal ledererfaring til nyopprettet stilling

Nyonga Rugumayo Amundsen tar med seg tung internasjonal ledererfaring til den nyopprettede stillingen som enhetsleder for opplæring og integrering i Stad kommune.

Alf Reidar blir ny rektor ved den vidaregåande skulen

Ni søkte stillinga som ny rektor ved Eid vidaregåande skule. No er ein tilsett som rektor, Alf Reidar Myrstad, opplyser Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Vil kjempe for at ungdom skal få gå på skule nær heimen

Hovudutval for opplæring og kompetanse behandla sak om inntak til vidaregåande skular 13. mai. Fleirtalet i utvalet ønskjer at alle elevar skal ha rett til å gå på ein skule nær der dei bur. Fylkestinget gjer endeleg vedtak i saka til hausten.

To lastebiler har kollidert

Hendelsen skjedde mellom Måløy og Holvik mandag ettermiddag. Etter det Fjordenes Tidende kjenner til ble ingen personer skadet i ulykken.

Medan folketalet i Stad aukar med elleve personar går utviklinga feil veg i Kinn og Bremanger

Statistisk sentralbyrå er ute med tala for folketalsutviklinga for første kvartal i 2020. Og medan Stad kommune har hatt ein liten vekst i tal menneske i kommune, syner tala for Kinn og Bremanger omvendt utvikling.

Lanserer ny teneste

Lurar du på når feiaren kjem på besøk neste gong eller kor eigedomsgrensa di går?

Stad kommune lanserte i januar ny heimeside, og lova at fleire sjølvbetente løysingar skulle bli tilgjengelege. No vert tenesta «Min Eigedom» lansert.

Kan få en liten forsmak på sommeren til pinse

Først må vi gjennom noen dager med regn og ustabilt vær, men fra pinsehelga mener meteorologene ved Yr.no at temperaturene kan komme opp i 18-19 grader i Nordfjord.

Ekstraordinært kommunestyre- og formannskapsmøte tirsdag

Formannskapet i Kinn skal diskutere eventuelle nye brannstasjoner i et ekstraordinært møte tirsdag.

Må styrke organisasjonen for å kome i mål med alle investeringane

Kinn kommune har vedtatt investeringar for 375 millionar kroner i 2020.

Ber om at midler til opprusting av fylkesvegen fortsatt prioriteres

I et brev til fylkestingsmedlemmane i Vestland fylkeskommune, ber Kinn Senterparti  om at midler til opprusting av fylkesveg 614 Svelgen–Indrehus fortsatt skal prioriteres.

Planforslag ute til offentleg gjennomsyn

Selskapet førebur bygging av ny fabrikk med djupvasskai

Den private reguleringsplanen for utbygging ved Domstein AS på Raudeberg ligg no ute til offentleg ettersyn fram til 19. juni. Domstein planlegg ny fabrikk i same området som selskapet ligg i dag.

søndag 24.05 2020
5

«Kan virkelig folk ha levd under slike omstendigheter? Da er det ufattelig at noen er kommet levende fra det»

Orda er henta frå Per Reed si dagbok frå andre verdskrig, og handlar om fangeleirane i Ervik. Ei historie det har vore tungt å ta innover seg. Men sanninga er at mellom 21 og 32 russiske krigsfangar mista livet på Stadlandet under krigen.

B-ferja tilbake i drift på Anda-Lote

Reagerer på det han meiner er feilaktig informasjon om konsernet

Konserdirektør i Ervik Havfiske, Stig Ervik, reagerer på det han meiner er feilaktige oppslag i fleire medium om Ervik Havfiske.

Hagesesongen er i gang – det merkast på salet

Sommaren nærmar seg, og salet av plantar og andre hageartiklar har auka den siste tida. Amund Gotteberg ved Måløy Glasmagasin, som også eig hagesenteret i Sjøgata, fortel at salet ved hagesenteret har vore godt den siste tida.

Flest ville sjå innslag frå 17. mai-feiringa