lørdag 19.09 2020

Starter opp som ny regiondirektør

– Meningen må jo være at regionen skal bli enda mer attraktiv for folk og næringsliv

Gry Miriam Olsen (47) er ansatt som ny regiondirektør i NHO Vestlandet.

Se bilder og video fra forestillingen i havgapet

Brukte fyret som inspirasjon til teaterstykke

Teaterstykket «Eg er vinden» av Jon Fosse ble fredag kveld fremført i en låve i Kråkenes-bygda. Skuespillerne sier de ble inspirert av en ferietur til Kråkenes i fjor sommer.

Måtte stenge NAV-kontoret da innbyggerne skulle koronatestes

NAV-kontoret i Florø måtte stenge da kommunen la koronatesting til samme bygg.

fredag 18.09 2020

Olin skal konkurrere om å formidle forskning best i Forsker Grand Prix

Olin Blaalid Oldeide, opprinnelig fra Raudeberg ved Måløy, er plukket ut til å delta i den regionale finalen i Forsker Grand Prix i Bergen neste uke.

Grendehuset i bygda får 396.000 kroner i kulturstøtte

Vedvik Grendahus i Kinn kommune får tildelt 396 000 kroner i støtte av Vestland fylkeskommune.

Roser den raske innsatsen

– Vi kunne ha kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå

– Det var ein særs spennande situasjon ved Furuhaugane omsorgssenter tidlegare i veka. Ein tilsett testa positivt på covid-19. Vi kunne kome i ein situasjon vi har gjort alt for å unngå, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

Krev svar frå Kinn om kva dei vil ha i oppgjer etter at Bryggja meldte overgang til nabokommunen

Fylkesmannen meiner dei har venta lenge nok på å få vite kva Kinn kommune ønskjer å gjere med Bryggja-oppgjeret. No ber dei kommunen svare på kva krav dei har i oppgjeret innan i dag, 18. september.

Avkreftar at arbeidet med ny barneskule har stoppa opp: – Vi følgjer den framdrifta som er lagt

Kommunedirektør Terje Heggheim føler behov for å kommentere saker som har vore i mediene og rykter som har gått på sosiale medium som kan tolkast som om det er stopp i framdrifta for Skram skole. I sitt fredagsbrev avkreftar han dette.

Får fire millionar kroner til Statens Hus-pilot

Regjeringa løyver fire millionar kroner til Statens Hus-piloten i Stad kommune, som Stad har fått tildelt for å styrke og samle statlege kompetansemiljø i distrikts-Norge.

To nye har testa positivt dei siste to dagane

Både onsdag og torsdag kom det positive koronatestar i Helse Førde sin region.

Politiet stoppa rusa bilførar ved skulen då elevane var på veg heim

Torsdag ettermiddag, midt på lyse dagen, vart ein mannleg bilførar stansa av politiet mistenkt for å vere rusa.

Kan du svaret på dette spørsmålet?

– Distrikta må forsone seg med folketalsnedgang og heller fokusere på andre ting

Ekspertar meiner ein del distriktskommunar må forsone seg med fråflytting og ikkje setje seg urealistiske mål om å snu trenden. Fokuset bør heller vere å lage eit godt lokalsamfunn for dei som faktisk vel å bu der.

torsdag 17.09 2020

Følg med på kjøp og sal av eigedom

Her kan du få ei oversikt over kva eigedomar som er kjøpt og selt i vårt dekningsområde

Her er den komplette lista over nominerte

Varaordførar i Stad kommune, Siri Sandvik, er på fjerdeplass på Arbeidarpartiet sitt listeforslag for valdistriktet Sogn og Fjordane

– Klarer du å se hvor dette bildet er tatt?

Kavringen er det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Lyser ut 17, 8 millionar koronakroner til kultur- og idrettslivet

Offentlege og private verksemder kan no søkje fylkeskommunen om støtte til planlagt kultur- og idrettsaktivitet, som får auka utgifter på grunn av koronapandemien.

«Det er ingen grunn til å tro at distriktene går lysere tider i møte med denne regjeringa»