tirsdag 19.03 2019

Håpar på nytt hotell i 2022:

Ny investor har kjøpt seg inn i Vestkapp og Selje Hotell Invest

Har lågast klimautslepp i Nordfjord

Leiar:

– Vi vil ha eit levande og variert lokalsamfunn der alle typar vaksne skal ha noko å flytte heim til

Fylkesmannen opphever kommunen sitt vedtak om å la Verlo rive:

Håper en grundigere begrunnelse vil gi et endelig rive-ja

Fylkesmannen tar fylkeskommunens klage til følge og opphever Vågsøy kommune sitt vedtak om å la Verlo Eigedom AS få rive Eltvikbuda og nothenget for å lage parkeringsplasser og bedre tilkomst.

Paneda i posisjon for utviklinga av mobil-TV

Håpar politikarane vil gje skulen eitt ekstra år

Gir ikkje naboane medhald i klage på masseuttak

To nye artistar klare for festivalen

Arkitekt har bergingsplan for fyret

Franskelevane hamna midt i demonstrasjonane

Vil skape blest om utdanninga med kokkekamp

Reagerer på at senteret er foreslått lagt ned

mandag 18.03 2019

Ble sjokkerte over administrasjonens egenrådige eiendomskjøp

Da rådmann Knut Ove Leite opplyste formannskapet om at kommunen forrige uke – ut av det blå – hadde kjøpt et friområde på Kulen som Verlo Eigedom AS har søkt om konsesjon for å få kjøpe, satt det tilbake et rom fullt av sjokkerte og målløse politikere.

Fekk bot for ikkje å ha hatt setebelte på i bussen

Kommunesamanslåing:

– Lovnaden om gulrøtter er ikkje oppfylt slik vi hadde tenkt

Ser mot marknadsklar landfisk

No kan du røyste på kommunevåpen

– Må jobbe for å få opp interessa hos jentene