Her har det blitt utført grovt skadeverk på en arbeidsbåt som lå til kai på Gotteberg i Måløy.

– Her har de tatt seg om bord og gjort betydelig skade inne i båten. Det skal ha skjedd i løpet av forrige uke, sier Hagen.

Arbeidsbåten lå til kai nord for Intercomterminalen i Måløy, og skadeverket ble oppdaget av bedriften som eier båten.

Politiet anser skadeverket som grovt.

– Ja, De har blant annet brutt seg inn i styrhuset og ødelagt det som er av instrument. Det er ødelagt for betydelige verdier om bord. Båten er i en sånn forfatning at den ikke kan brukes på lang tid.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser, og sak er opprettet.

Nå ønsker de hjelp fra publikum til å sette sammen hendelsesforløpet ettersom det finnes lite informasjon rundt hendelsen.

– Vi ønsker oss tips om det er noen som har sett noe på nede på kaia i dette området. Det kan være om en har observert noe, hørt noe eller har annen informasjon som kan bidra til å kaste lys over saken. Da er det bare å kontakte oss, sier Hagen.