Luftrommet over heile Sør-Noreg vart tidleg torsdag morgon heilt stengt som følgje av ein teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral. Feilen skjedde litt før klokka 6.30. Årsaka var ukjend, men Avinor utelukka at det var snakk om eit dataangrep.

Ved 8.40-tida kunne noko trafikk opnast opp igjen.

– Vi får beskjed om at det blir opna noko i restriksjonane, og at nokre fly får lande no. Det betyr at dei har fått kontroll over luftrommet, men at det framleis vil vere strenge restriksjonar, seier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB ved 8.40-tida.

– Vi har ikkje fått stadfesta at feilen er retta opp og at det er 100 prosent i orden, men vi kan opne for noko flytrafikk, seier ho.

Ho understrekar at tryggleiken kjem først.

– Vi er jo ein tryggingsbransje, der tryggleiken alltid er førsteprioritet. Vi opnar for noko trafikk, men så vil det ta lang tid før vi er heile tilbake til normalen, seier ho.

– Det vil nok bli prioritert fly som kjem langvegs frå og som skal lande, seier Framholt, som mellom anna viser til eit fly frå New York til Oslo.

Fleire timar med stans

Ved Oslo lufthamn letta det siste flyet klokka 6, ifølgje Avinors oversikt.

NTB snakka like etter klokka 6.30 med ein passasjer på eit fly som skulle reise frå Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen var nede over heile Sør-Noreg, og at heile systemet var lamma.

Medan dei venta på ny beskjed, vart det servert kaffi og mat i kabinen. Halvannan time etter oppsett avgang fekk passasjerane endeleg beskjed om at flyginga til Sveits var kansellert, og at dei måtte forlate flyet.

Norwegian opplyste til TV 2 at dei måtte innstille ei rekke flygingar, og at dei hadde fått beskjed om at luftrommet ville vere stengt fram til klokka 11.

Ikkje datainnbrot

Det er førebels ukjent kva som er årsaka til at luftrommet er stengt. Men det kjem altså ikkje av datainnbrot, ifølgje Avinor.

– Det kan eg avkrefte at det er. Det er to system som ikkje snakkar saman som dei skal, seier pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) opplyste tidlegare torsdag morgon til NTB at dei ikkje hadde fått nokon informasjon som knyter dei til det som skjer over luftrommet i Sør-Noreg.

Ber flypassasjerar møte opp

Avinor har bede passasjerane reise til flyplassane som vanleg.

– Gjer som normalt dersom ein ikkje får annan beskjed frå flyselskapet sitt, seier kommunikasjonssjef Framholt.

– Vi gjer det vi kan for å finne feilen og få trafikken i gang igjen. Det er for tidleg å seie når det vil skje, sa ho til NTB like før klokka 7.

Framholt opplyser til Bergensavisen at det er to datasystem på kontrollsentralen som ikkje snakkar saman slik dei skal. Dermed kan ikkje flytrafikken i Sør-Noreg kan styrast ordentleg, og på grunn av tryggleiken måtte altså luftrommet stengast inntil vidare.

Redningsoppdrag går som normalt

Redningshelikoptera flyg som normalt torsdag, opplyste redningsleiar Jan Erik Skorte i Hovudredningssentralen til NRK torsdag morgon.

– Er det snakk om liv eller død, flyg vi som normalt – heilt uavhengig av dette, sa redningsleiaren.

Heller ikkje Norsk Luftambulanse blir ramma av flystansen, opplyser pressesjef Per Håkon Solberg.

Det var fleire fly i luftrommet i Sør-Noreg då nyheita kom frå Avinor.

På Oslo lufthamn landa to fly – eitt frå Billund i Danmark og eit anna frå Førde – klokka 7.10 torsdag morgon. Ei rekke etterfølgjande flygingar fekk likevel monaleg utsett landingstid, ifølgje oversikta til flyplassen.

Blir haldne oppdatert

Norwegians pressevakt Silje Glorvigen fortel til VG at alle flya deira til og frå Oslo er ramma. Ho har ikkje tal på kor mange fly det er snakk om.

– Vi held passasjerane våre oppdaterte på kva som skjer, på tekstmelding, sa ho til avisa.

Avinor har ansvaret for 43 statleg eigde lufthamner og dessutan flysikringstenesta for sivil og militær luftfart i Noreg.

(©NPK)