Dagens ansikt:

– Jeg håper at verden blir helt trygg

Dagens ansikt

Navn: Lawan Baker