I løpet av de siste årene har utdanningstilbudet i distriktet blitt svekket av Høyre-regjeringa som både sentraliserte studietilbud og la ned studiesteder.

Dette førte til at mange unge måtte flytte langt for å kunne studere ved de store utdanningsinstitusjonene i byene.

Det er en klar sammenheng mellom hvor man studerer og hvor man bosetter seg i ettertid. Den økte sentraliseringen i høgskolesektoren fører til at bygda mister uvurderlig kompetanse og arbeidskraft.

Vi i Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk og for å få til dette er en satsing på desentralisert utdanning helt avgjørende. Senterpartiet vil ha studiemuligheter i distriktene slik at vi kan bygge gode lokalsamfunn i hele Norge.

Høgskolen på Nesna er et godt eksempel på satsingen på desentralisert utdanning. Etter at Solbergregjeringen ga sin velsignelse til en nedlegging av studiestedet har nå Senterpartiet og Ap-regjeringen gjenopprettet Nesna som et studiested for barnehagelærer- og lærer utdanning allerede fra høsten 2022.

Mange tvilte på om det i det hele tatt var folk som ville studere på Nesna, men søkertallene feier all tvil vekk. Nesna har alltid vært en god studieplass da spesielt for lærere, selv så har jeg mange lærere som har tatt utdanning på Nesna.

Derfor så synes jeg vi skal bruke denne suksessen som en mal for hvordan vi skal kunne ha utdanningsinstitusjoner i hele landet.

For noen uker siden så bestemte regjeringa seg for å bevilge 184 millioner til studiesenter og utdanningsinstitusjoner i hele landet. For eksempel, så får Campus Nordfjord over 750 000kr.

Det vil si at de får ressurser til å etablere et studiesenter med sikker og stabil drift som kommer til å tjene studenter i Sogn og Fjordane veldig godt. Dette er noe som skaper forutsigbarhet, som er veldig viktig for studenter. Dette er bevis på at regjeringa tar desentralisert utdanning på alvor. Distriktene tørster etter arbeidskraft og kompetanse.

Gjennom satsing på fagskoler, studiesenter og gjenopprettingen av Nesna legger regjeringen til rette for at folk og arbeidskraft distriktene sårt trenger faktisk kan bo og leve sine liv utenfor de store byene.

Studieplasser løser ikke alle distriktenes problemer, men det er et fyrtårn som leder oss i riktig retning.