Coop Prix i Selje 

Det eksisterende Coop-bygget i Selje er for lite. Renoveringer som er foretatt de siste årene, er ikke et svar på plassmangelen butikken har. Da det enetasjes bygget ble reist for 20 år siden, ble det samtidig lagt til rette for utvidelse med enda en etasje over butikken.

Det ventes ingen stor befolkningsvekst i Selje i årene som kommer, men vi har all grunn til å tro at både gjestearbeidere og turister periodevis vil ha opphold i Selje.

Misnøye med pris og vareutvalg fører til kundeflukt og handelslekkasje. Det er tilfelle i dag. Konkurrerende butikker/kjeder etablerer seg heller ikke i Selje før det foreligger en ny reguleringsplan med et troverdig driftsgrunnlag. Sosialt liv på dagtid er knyttet til handelen hos folk. Butikkens åpningstid er fra 8–22. De faste kundene tilpasser sitt handlemønster til tider på døgnet som passer med personlige behov. Antall dager i året med badeliv på stranda, utløser ikke et stort behov for nye parkeringsplasser. Handel i to etasjer krever heller ikke to parkeringsplasser. Kundeparkeringen tåler økt antall brukere.

Per i dag er Coop den eneste dagligvarebutikken i bygda. Varelevering til butikken skjer regelmessig to og tre ganger i uka. Hyllene i butikken er så smale at betjeningen stadig må løpe og fylle hyllene. Skal noen ha et større antall av samme vare, er det fort tomt både i hyllene og på lageret. Et slikt system er ikke bærekraftig. Små nisjebutikker sliter og blir lagt ned overalt – også i Selje. Varer som kan handles under samme tak, kan derimot organiseres i egne avdelinger. Bygdefolket har lenge etterlyst en ny butikketasje over dagens bygg. Turister kan verken kjøpe støvler eller regntøy i Selje, badegjestene som trenger håndklær, stjeler plass fra matvareavdelingen. Da det gamle Samvirkelaget med to etasjer ble nedlagt, forsvant også en helt nødvendig avdeling for detaljhandel. Dagens ledelse og de ansatte i Coop Prix strekker seg langt for å tilfredsstille altfor mange behov på altfor liten plass.

Avstand og geografi er konstante faktorer. Selje ligger mellom fjelloverganger og mange mil fra kommunesenteret. Behovet for å kjøpe melk og brød tilhører de daglig behovene – også under pandemier, ekstremvær og om strømnettet er nede. Medlemmene i Coop Selje har bidratt med store overskudd inn i Coop systemet i alle år. Magne Fure, er vår stemme inn i regionrådet. Han representer den unge generasjonen hjemflyttere i bygda. Akkurat nå pågår det et viktig valg i Coop. Som stemmeberettigede medlemmer bør vi kjenne vår besøkelsestid. Om vi fortsatt skal være representert i Coop-systemet, må vi bruke vår demokratiske stemmerett .