Har vi budsjettstyring i Kinn?

Fjordenes Tidende skriver helt rett i starten av saka om at vi vil at departementet skal vurdere om kjøkkenvedtaket er lovlig. Partiet Rødt sin Geir Oldeide stopper kanskje lesingen etter ingressen og er raskt ute i kommentarfeltet med egne teorier. Han ser det som et «desperat forsøk på omkamp».

Kjernen i våre betenkeligheter, som vi vil ha vurdert, er ikke gjenåpning av kjøkkenet, men om kommunestyret har lov til å vedta investeringer i millionklassen uten å fortelle hvor pengene skal hentes.

Fremskrittspartiet, Høgre og Senterpartiet sørger for vedtak etter vedtak uten realisme, uten å klare å prioritere mellom ulike behov i Kinn kommune. Budsjettvedtaket fra desember har store innsparingskrav som de ansvarlige ikke forteller hvordan vi skal hente inn.

Vi ønsker at styringspartiene skal bli sett i kortene. Er det greit å styre kommunen uten budsjett som viser hvordan vi skal finansiere nye tiltak? Til tross for kommunedirektørens gjentatte utredninger, vurderinger og muntlige uttalelser om vår anstrengte økonomi og tomme sparekonto, styrer ordfører Solheim-Olsen og varaordfører Djuvik kommunen stødig mot underskudd.

I tiden fra vedtaket ble gjort midt i februar til revidert budsjett i juni, vet vi ikke hvor pengene tas fra i praksis. For en plass må de tas. Er det pleie og omsorgsbudsjettet som i praksis får svi? Er det renhold? Vei? Vedlikehold? Skolene? Tid til samhandling med næringsliv og frivillighet?

Å velge uten å velge vekk noe annet, er ikke et valg. Det er ansvarsfraskrivelse.