Dette innlegget er skrive av Tverrpolitisk Liste, som er det største gruppa i kommunestyret i Selje kommune. Innlegget er signert av Jan Vidar Smenes, Judith Kvåle, Gunnar Silden, Terje Ødegård, Andreas Rundereim og Arve Martin Husevåg (1 vara).

TVP Selje ønsker en Nordfjordkommune!

Prosessen rundt kommunereformen har langtfra vært enkel! Det har vært utrolig mye uklarheter rundt økonomi, tvang, frivillighet, nye oppgaver, regionreform, reformstøtte, etc.

Strengt tatt har det vært en forferdelig rotete reformprosess, der vi skulle ønske flere biter av puslespillet var lagt, før vi begynte med vår del av jobben.

Vi i TVP ser at vi i Selje Kommune på mange områder blir små. På områder som feks. rus, psykiatri, legekontor, legevakt, brannvesen, planarbeid, næringsutvikling, barnevern er vi sårbare, og endel av dette er det allerede samarbeid rundt. Andre deler frykter vi det snart vil komme krav som presser fram et samarbeid på en eller annen måte.

Vi i Selje TVP tror at vi i framtiden vil slite med å levere gode tjenester til våre innbyggere alene. Kravene går opp, og inntektene har til nå gått nedover.

Vi ønsker at vi nå deler ut kortene på nytt, og ser på en stor Nordfjord kommune igjen, der Eid kanskje vil være et naturlig senter. Det for å kunne inkludere flere Nordfjordkommuner i framtida.

Førstelinjetjenesten ute hos folk MÅ være den som skal være viktigst framover. Vi må sikre gode tjenester der folk bor!

Vi må selvfølgelig også sikre en rettferdig fordeling av kommunale funksjoner dersom vi skal inn i en større kommune.

Antallet representanter i kommunestyret MÅ være så stort at også utkantene kan bli hørt.

Folkeavstemningen ga oss noen svar, men den ga oss også noen nye spørsmål.

Innbyggerne i Selje ønsker ikke en kommunesammenslåing med Vågsøy og Vanylven.

Veldig mange har etter folkeavstemningen følt at deres nei til en sammenslåing med Vågsøy og Vanylven, har vært et ja til å stå alene uansett. Slik er det ikke!

Derfor ønsker vi snarest en opinionsundersøkelse der vi avklarer om vi i kommunestyret 23. juni bør ta stilling til en Nordfjordkommune for framtida.