Stemmene frå den rådgjevande folkerøystinga i Eid er no telt opp og resultatet er klart.

Innbyggarane i kommunen har hatt to val: Å seie nei eller ja til samanslåing med Gloppen kommune. I tillegg kunne ein stemme blankt.

Frå førehandsrøystene var det eit klart fleirtal for samanslåing. 69,4 prosent av førehandsrøystene var ja-røyster.

Resultatet frå dagens folkerøysting viser at 56,2 prosent av innbyggarane har sagt ja til ei kommunesamanslåing.

38,9 prosent av dei røysteføre sa nei til samanslåing.

Medan 4,9 prosent var blanke røyster.

2.367 personar har sagt si meining, noko som gir ei valdeltaking på 49,3 prosent.

Les meir om valdagen:

  • Stod i kø for å røyste

  • Er ikkje i tvil om kva han skal stemme

  • Dei fyrste resultata er klare