«Formuleringa om delt kommunesenter vart tunga på vektskåla då Vågsøy med knappast mogleg fleirtal sa ja til Kinn. Dette skapte forventingar til at alt skulle bli som før og det meste skulle bli betre.» (Fjt 14.04.2017)

Fellesnemda definerte ordlyden «Delt kommunesenter» i møte 17.04.2017. Det primære her er kontorarbeidsplasser for kommunalsjefene, og vi snakker om kontoradresse ikke boligadresse.

Fjt har avdekket at avtalen ikke er oppfylt. Avisa har også avdekket at stillinga som kommunalsjef for innovasjon og utvikling er endret til rådgiver pr. 01.01.2022.

Dermed er også satsingsområdet i Måløy om å etablere kompetansemiljø til felles utvikling av mellom annet samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, fornybar energi, klima og IKT, uten overordna administrativ ledelse, og kan vel på det nærmeste betraktes som nedlagt.

Det har vert rimelig stille fra toppolitikerne om skjevheten.

Fjt skrev 14.12.2018 slik: Om delt kommunesenter skal vere reelt, kan ikkje alle sjefane sitte i sør.

Det er for fristende å omskrive mottoet til Ja sida: Først avvikler vi alt som er i Måløy og så utvikler vi Kinn kommune.

Jeg tror de fleste forstår hvorfor jeg stiller spørsmålet :

«Intensjonsavtalen - fundamentet og grunnmuren i bygginga av Kinn eller bare tomme ord uten innhold og mening?»

Spørsmålet går i første rekke til alle kommunepolitikere i Kinn, men med spesiell adresse til de som også satt i fellesnemda.

Husk nå på at det å ikke få svar er også et svar.